Funktor zdaniotwórczy (inaczej spójnik zdaniowy) to słowo lub symbol, za pomocą którego z danych zdań lub funkcji zdaniowych tworzy się nowe zdania lub funkcje zdaniowe. Te zdania (funkcje zdaniowe), z których tworzy się nowe zdania (funkcje zdaniowe), nazywa się argumentami spójnika zdaniowego, a ich liczba określa, iluargumentowy jest dany spójnik. Poprawny sposób stosowania spójników zdaniowych określa rachunek zdań.
Najczęściej używane dwuargumentowe funktory zdaniotwórcze to alternatywa, dysjunkcja, koniunkcja, implikacja oraz równoważność. Jednoargumentowym funktorem zdaniotwórczym jest negacja.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.