Funkcja tworząca - jest to szereg funkcyjny, który wytwarza pewien ciąg liczbowy lub funkcyjny. Kolejne wyrazy tego ciągu są współczynnikami w tym rozwinięciu, np. funkcja (1 – 2tx + t2) –1/2 jest tworzącą funkcją dla ciągów wielomianów Legendre'a Pn(x), gdyż (1 – 2tx + t2) –1/2 = P0(x) + P1(x) · t + P2(x) · t2 + P3(x) · t3 +...
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.