Funkcją totalną nazywamy funkcję częściową, której zbiór argumentów jest równy zbiorowi wartości.
Na przykład funkcja zadana przez dowolną permutację jest funkcją totalną:
\[ A := \left( \begin{matrix} 1 & 2 & \ldots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \ldots & \sigma(n) \\ \end{matrix} \right) \]
Gdzie \[ \sigma \in S_n \], a Sn to oczywiście grupa permutacji
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.