Funkcja społeczna jest to własność elementu systemu społecznego, oznaczająca jego wpływ, zazwyczaj pozytywny na funkcjonowanie tego systemu. Funkcja społeczna elementu systemu dotyczy przede wszystkim jego wpływu na integrację systemu, sprawność działania i ciągłość systemu. Funkcje przyczyniające się w sposób pozytywny na działanie systemu określane są jako eufunkcje, natomiast dysfukncje, to funkcje negatywne. Wyróżnia się także w systemie społecznych funkcje jawne i funkcje ukryte.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.