Funkcja phi Eulera - funkcja określona dla dodatnich liczb całkowitych, która dla danej liczby n, zwraca ilość liczb względnie pierwszych z liczbą n, przy czym 1 jest traktowana jako względnie pierwsza z każdą liczbą. Zadana jest następującymi regułami:
\[ \phi(p^{\alpha}) = p^{\alpha} - p^{\alpha - 1} = p^{\alpha - 1} \cdot (p - 1) \]
\[ \phi(n) = \phi(p^{\alpha_1}_1 \cdot p^{\alpha_2}_2 \cdot \ldots \cdot p^{\alpha_n}_n) = \phi(p^{\alpha_1}_1) \cdot \phi(p^{\alpha_2}_2) \cdot \ldots \cdot \phi(p^{\alpha_n}_n) \]
Gdzie p, p1, p2, ..., pnliczbami pierwszymi.
Wartości funkcji φ(n) dla kilku początkowych n:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1 1 2 2 4 2 6 4 6 4

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.