Funkcja gęstości ciągłej zmiennej losowej \[X \] to pewna funkcja \[f \] przyjmująca wartości wyłącznie nieujemne i taka, że
\[P\{a\leq X Wówczas w szczególności
\[\int_{-\infty}^{\infty} f(t) dt = 1. \]
Wynika stąd, że dystrybuantę zmiennej losowej \[X \] można wyrazić za pomocą funkcji gęstości wzorem:
\[F_X(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt \]
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.