Fryderyk Jagiellończyk (27 kwietnia 1468 - 14 marca 1503 w Krakowie), syn króla Polski Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki, przeznaczony do kariery duchownej.
13 kwietnia 1488, po śmierci biskupa Jana Rzeszewskiego, został wybrany przez kapitułę krakowską biskupem krakowskim. Przyjął wówczas cztery niższe święcenia duchowne; 2 maja 1488 wybór został potwierdzony przez papieża. Ojciec dążył do zapewnienia mu także biskupstwa warmińskiego, jednak kapituła warmińska ubiegła króla, wybierając w 1489 Łukasza Watzenrodego.
Działał na rzecz objęcia tronu polskiego przez brata, Jana Olbrachta w 1492; w 1501 przyczynił się do wyboru kolejnego z braci Aleksandra na wielkiego księcia litewskiego, co wzmocniło unię polsko-litewską.
Po śmierci Zbigniewa Oleśnickiego został mianowany 2 października 1493 arcybiskupem gnieźnieńskim (jednocześnie prymasem Polski); od tej chwili łączył w jednym ręku dwa tradycyjnie najważniejsze biskupstwa w Polsce. Jego pozycję w kościele polskim wzmocniła jeszcze nominacja kardynalska; papież Aleksander VI kreował go 20 września 1493 kardynałem prezbiterem tytułu Sanctae Lucia in Septomsoliis. Po nominacji na gnieźnieńską stolicę arcybiskupią przyjął sakrę biskupią.
Kierował się w swoich działaniach dobrem dynastii Jagiellonów, ale dbał również o sprawy kościelne. Rozwijał w obu swoich diecezjach kult świętych, troszczył się o życie liturgiczne oraz należyty poziom życia duchowieństwa; przeprowadzał synody diecezjalne i prowincjonalne.
Bibliografia:
  • Hubert Kaczmarski, Poczet Prymasów Polski, Warszawa 1988
  • Piotr Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce w latach 965-1999, Warszawa 2000

Wywód rodowodowy

{{Tree|ojciec_ojca=Władysław Jagiełło|matka_ojca=Sonka Holszańska |ojciec_matki=Albrecht II Habsburg|matka_matki=Elżbieta Luksemburska|ojciec=Kazimierz Jagiellończyk|matka=Elżbieta Rakuszanka|osoba=Fryderyk Jagiellończyk}}
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.