1. Front (z łac.) – linia na mapie wyznaczająca położenie własnych jednostek wojskowych znajdujących się najbliżej nieprzyjaciela; obszar walk. Zwykle po drugiej stronie frontu znajdują się wrogie jednostki, których pozycja wyznacza ten sam front. Szczególnie trwałe linie frontu miały miejsce podczas I wojny światowej, kiedy wrogie sobie jednostki oddzielały pasy okopów.
Front zachodni, front wschodni – określenia z I i II wojny światowej, określające obszary walk powiązane geograficznie z Europą. Front zachodni miał miejsce na zachód od Niemiec (we Francji, Belgii i Holandii), zaś wschodni – na wschód od Niemiec (Rosja, Polska i ZSRR). Podczas I WŚ pod pojęciem frontu wschodniego można rozumieć również Bałkany, choć często stosuje się osobny termin: front bałkański.
Tzw. drugi front to podczas II WŚ – początkowo hipotetyczne – miejsce prowadzenia walk z Niemcami w innym miejscu niż na froncie wschodnim, gdyż do tej pory to ZSRR dźwigał cały ciężar walk. Otwarcie drugiego frontu miałoby odciągnąć część sił niemieckich ze wschodu. Winston Churchill nalegał, by drugi front otworzyć na Bałkanach (chciał zabezpieczyć państwa Europy Środkowej przed wejściem w obszar wpływów ZSRR), a Stalin – by front został otworzony we Francji. Ostatecznie wygrała koncepcja Stalina i drugi front otwarto 6 czerwca 1944 r. podczas lądowania w Normandii.
2. W armii ZSRR i innych krajów: grupa armii; najwyższy związek operacyjny składający się z kilku armii.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.