Frankowie

Frankowie (podgląd zawartości)

Grupa plemion germańskich. Powstanie Frankowie powstali w Amzywariów, Brukterów, Chamawów, Chattuariów i Saliów), mieszkających nad dolnym IV wieku Frankowie osiedli w północnej Galii. Dzielili się na Franków salickich (dolny Ren) i ripuarskich (środkowy Ren). Podboje Frankowie saliccy, pokonując inne plemiona, podbili w V wieku Galię. Podbój rozpoczął Chlodwiga, który miał swoją siedzibę w Turyngów) i odniósł zwycięstwo nad Alamanami, którzy byli w konflikcie także z innym odgałęzieniem Franków - Frankami rypuarskimi.
Wyniki wyszukiwań związane z "Frankowie"
wyników 2