Franciszkanie

Franciszkanie (podgląd zawartości)

Zakon Braci Mniejszych (Ordo Fratrum Minorum) - katolicki żebrzący założony w św. Franciszka z Asyżu. Pierwotnie związany z plebejskim ruchem spirytuałów, którzy szczególny nacisk kładli na wartość ubóstwa, co było przyczyną konfliktów z hierarchią kościelną. Franciszkanie stworzyli prąd filozoficzno-teologiczny (szkoła franciszkańska), do której zaliczani są: św. Bonawentura, Jan Duns Szkot, William Ockham i Roger Bacon.
Wyniki wyszukiwań związane z "Franciszkanie"
wyników 40