Franciszek_Ksawery_Drucki-Lubecki -
Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki książę (urodzony 28 grudnia 1778 w Sankt Petersburgu - zmarł 23 maja 1846 w Sankt Petersburgu), minister skarbu Królestwa Polskiego w latach 1821-1830 - choć samouk - okazał się genialnym finansistą i organizatorem gospodarki; zwany "Małym Księciem".
Od 1794 do 1800 służył w armii rosyjskiej. W latach 1813-1815 był członkiem Rady Najwyższej Tymczasowej Księstwa Warszawskiego. Zwolennik polityki prorosyjskiej na Litwie. Wiązał nadzieje na odbudowę Polski z Aleksandrem I.
Będąc w latach 1821-1830 ministrem skarbu Królestwa Polskiego, wprowadził politykę oszczędnościową, egzekwował bezwzględnie zaległości podatkowe, nałożył podatek pośredni na niektóre artykuły pierwszej potrzeby, rozbudował monopol państwowy na sól i wyroby tytoniowe. W ten sposób zlikwidował deficyt budżetowy. Zapewnił także Polsce zewnętrzne rynki zbytu i zabezpieczył ją przed obcą konkurencją. Inicjator założenia Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego i Banku Polskiego. Od 1832 był członkiem rosyjskiej Rady Państwa.
Dzięki swoim wpływom w Sankt Petersburgu i argumentacji politycznej doprowadził do zniesienia bariery celnej między Rosją i Królestwem Polskim, co zapewniło wyrobom polskim nieograniczoną niemal możliwość zbytu na terenie Rosji i tranzyt przez Rosję dalej na wschód. Znaczne sumy przeznaczył na rozwój przemysłu i handlu.
Chroniąc kraj od konkurencji wyrobów niemieckich, wprowadził protekcyjne cła przywozowe na granicy z Prusami. Spowodowało to tzw. wojne celną z Prusami.
Jako zwolennik Rosji wystąpił przeciw powstaniu listopadowemu.

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.