Konzentrazionslager Flossenbürg - niemiecki obóz koncentracyjny założony w maju 1938, w pobliżu miasta Weiden, w Palatynacie Górnym, w Bawarii, w Niemczech. Funkcjonował do kwietnia 1945.

Historia Obozu

Obóz powstał w chwili, w której planowano już ekspansję Trzeciej Rzeszy w kierunku Austrii, Sudet i Czech. Został założony obok kamieniołomów granitu (Fred und Steinwerke GmbH), w których niewolniczo wykorzystywano więźniów.
Komendantami obozu byli:
  • Jacob Weiseborn
  • Egon Zill
  • Max Koegel
  • Karl Künster
Obóz początkowo składał się z 16 drewnianych baraków więźniarskich, kuchni, rewiru itd. Obóz posiadał swoje własne krematorium, tuż koło placu egzekucji.
Począwszy od lat 1943/1944, w związku z wzmożeniem wysiłków wojennych, wiele firm – zwłaszcza o znaczeniu wojskowym przeniosło się w okolice Bawarii i Sudetów. Wówczas Flossenbürg stał się „obozem macierzystym” dla wielu komand zewnętrznych i podobozów (ok. 60 w samej Bawarii, 43 w Saksonii, 32 w granicach dzisiejszych Czech i jeden na terenie dzisiejszej Polski). Podobozy te odegrały wielką rolę w niemieckim przemyśle wojennym. Więźniowie pracowali dla większości wielkich niemieckich koncernów wspierających wysiłek wojenny Trzeciej Rzeszy.
9 kwietnia 1945 roku, na kilka dni przed wyzwoleniem zamordowano w obozie członków niemieckiej opozycji antyhitlerowskiej, związanych z zamachem na A. Hitlera z dnia 20 lipca 1944: zamordowano m.in. Wilhelma Canarisa, Hansa Ostera, Dietricha Bonhoeffera.
20 kwietnia SS zarządziła ewakuację obozu "Marszami Śmierci”" 22.000 więźniów wymaszerowało w kierunku KL Dachau. Przenajmniej 7.000 zginęło przed dotarciem do tego obozu. Flossenbürg został wyzwolony 23 kwietnia 1945 przez wojsko amerykańskie. Wówczas w obozie przebywało ok. 1.600 najbardziej wycieńczonych więźniów.

Więźniowie i ofiary

Pierwszymi więźniami byli więźniowie "aspołeczni" i kryminaliści. Następnie przeniesiono tu ok. tysiąca więźniów z KL Dachau oraz wielu Polaków, członków ruchu oporu. Regularnie urządzano masowe egzekucje w pobliskiej strzelnicy. Egzekucje dotyczyły także wielu sowieckich jeńców wojennych. Większość więźniów pochodziła z Europy środkowo-wschodniej.
Sowieccy jeńcy wojenni zorganizowali powstanie w jednym z podobozów Flossenbürga: Mülsen Saint Micheln. Żadnemu więźniowi nie udało się wówczas zbiec.
96.000 więźniów przeszło przez Flossenbürg, z czego ok. 6.000 w obozie macierzystym. Ok. 30.000 w nim zginęło (spotyka się i dwukrotnie większe estymacje).

Dzieje powojenne

Po wojnie, przez prawie rok zabudowania obozu służyły Amerykanom za miejsce internowania więźniów nazistowskich. Następnie również jako obóz przejściowy dla osób wracających w swoje strony. Aktualnie funkcjonuje miejsce pamięci.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.