Flisz_(geologia) -


Flisz - 1. zespół skał osadowych o charakterze terygenicznym lub wapiennosadowym, ułożonych warstwowo, powstający w głębokim basenie morskim.
2. Seria osadów morskich powstająca w wyniku wypełnienia geosynkliny, na krótko przed orogenezą.
Skamieniałości fliszowe należą do rzadkości; gdy występują, jest to przede wszystkim mikrofauna.
W skład skał fliszowych mogą wchodzić: Ze skał fliszowych zbudowane są m.in. zewnętrzne pasma Alp i Karpat (Karpaty Zewnętrzne, zwane też fliszowymi).
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.