Flisz (Forcing lub inwit Zbigniewa Szuriga) to brydżowa konwencja licytacyja opracowana przez Zbigniewa Szuriga jako rozszerzenie konwencji Wilkosza. Szurig proponuje aby w sekwencji 2 - 2BA - 3♣ rebidy odpowiadającego 3/♠ były inwitami jeżeli trafiają w kolor otwierającego i forcingiem do końcówki jeżeli otwierający nie ma longera w kolorze rebidu.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.