Flet poprzeczny jest instrumentem zaliczany do instrumentów dętych drewnianych, wargowych.
Znany był już w starożytności. Ma skalę: od c-razkreślnego do c-czterokreślnego. Wykonywany jest głównie z metalu, tworzywa, szkła i kości zwierzecych. Dźwięki wydobywa się przez wprawianie powietrza w drganie, dmuchając na ostrą krawędź ustnika. Flet poprzeczny składa się z główki korpusu i stopki.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.