Flaga Polski – prostokątna, podzielona na dwa pasy o układzie poziomym: biały na górze, czerwony na dole. Barwy państwowe Polski (biel i czerwień) pochodzą z godła państwowego – białego orła w koronie na czerwonym polu. Są to barwy ustanowione w polskiej konstytucji.

Historia

Flagę uchwalił sejm odrodzonej Polski w dniu 1 sierpnia 1919 roku. W ustawie podano: „Za barwy Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się kolor biały i czerwony w podłużnych pasach równoległych, z których górny – biały, dolny zaś – czerwony.”

Flaga państwowa z godłem

Od 1955 roku dwa rodzaje flag są w Polsce nazywane „flagą państwową”. Oprócz opisanej powyżej flagi biało-czerwonej istnieje jeszcze flaga z godłem Polski na białym pasie nazywana „flagą państwową z godłem”.
Flagę tę także ustanowiono w 1919 roku i początkowo przeznaczono dla polskiego poselstwa i konsulatów oraz statków handlowych. W latach 1928–1938 była tylko banderą handlową. Wynikało to z faktu, że flaga biało-czerwona była i jest do dziś powszechnie uznawana za oznaczenie statków pilotujących, zatem aby odróżnić od niej polską banderę, dodano godło. Od 1938 ponownie używają jej polskie instytucje państwowe za granicą. Dekret z 7 grudnia 1955 potwierdził ten zakres używania flagi, rozszerzając go na lotniska cywilne, porty lotnicze oraz polskie samoloty komunikacyjne za granicą. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 rozszerzyła zakres używania flagi także na kapitanaty i bosmanaty portów. Rysunek orła w czerwonym tle na białym pasie flagi zmieniał się wraz z urzędową zmianą godła państwowego.
Aktualnie flagę państwową z godłem Rzeczypospolitej Polskiej podnoszą (art. 8 ustawy):
  • przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne oraz inne oficjalne przedstawicielstwa i misje za granicą na budynkach lub przed budynkami ich siedzib urzędowych, a także kierownicy tych przedstawicielstw, urzędów i misji na swych rezydencjach i środkach komunikacji - w wypadkach przewidzianych w prawie i zwyczajach międzynarodowych,
  • cywilne lotniska i lądowiska,
  • cywilne samoloty komunikacyjne podczas lotów za granicą,
  • kapitanaty (bosmanaty) portów - na budynkach lub przed budynkami stanowiącymi ich siedziby urzędowe.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Od roku 2004, dzień 2 maja jest dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Konstrukcja i wymiary

Prostokąt o proporcjach 5:8 podzielony na dwa poziome pasy biały i czerwony.

Odcień czerwieni na polskiej fladze

Porównanie odcieni
karmazyncynoberczerwony
#DC143C#FF4D00#FF0000
 
1921-30 1928-80 od 1980
Z ustawy z 1919 roku nie wynikało, jaki ma być odcień czerwieni. Dopiero dwa lata później ukazała się wydana przez Ministerstwo Spraw Wojskowych, opracowana przez Stanisława Łozę broszura „Godło i barwy Rzeczypospolitej Polskiej” z barwnymi wizerunkami znakow państwowych. Czerwień na fladze narodowej miała odcień karmazynu. Jednakże w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 roku odcień czerwieni zmieniono na cynober. Nowe rozporządzenie weszło w życie 28 marca 1928 roku, zezwolono w nim jednak na używanie dotychczasowych flag do 28 marca 1930 roku. Cynober pozostał na polskich flagach do 1980 roku.
W ustawie z dnia 31 stycznia 1980 roku określono czerwoną barwę według wzoru CIELUV (załącznik nr 2 w Dzienniku Ustaw nr 7 z dnia 11 marca 1980):
barwa x y Y E
biała 0,315 0,320 2,0 4,0
czerwona 0,570 0,305 16,0 8,0
"Współrzędne trójchromatyczne barw x, y, ich składowa Y oraz dopuszczalna różnica barwy E w przestrzeni barw CIE 1976 (L* u* v*) ustalona według wzoru CIELUV przy iluminacji C i geometrii pomiarowej d/0".
Czerwień na kolorowym rysunku załączonym do ustawy jest nieco ciemniejsza od cynobru.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.