Fizyka ciała stałego

Fizyka ciała stałego (podgląd zawartości)

Dział fizyki zajmujący się ciałami stałymi, tj. takimi które w danych warunkach zachowują swój kształt makroskopowy. Patrząc z mikroskopowego punktu widzenia, atomy (cząsteczki) w ciele stałym zachowują swoje położenie względem innych atomów, wykonując tylko pewne drgania wokół swoich średnich położeń. Atomy te mogą być ułożone w przestrzeni zgodnie z pewnymi regułami symetrii - mówimy wtedy o kryształach.
Wyniki wyszukiwań związane z "Fizyka_ciała_stałego"
wyników 3