Finowie

Finowie (podgląd zawartości)

Naród zamieszkujący Finlandię, ok. 5 mln osób. Posługują się językiem fińskim, rzadziej szwedzkim. Są oni potomkami ugrofińskich plemion, które przybyły nad Zatokę Fińską między I a VIII w. n. e. Od samego początku Finowie znajdowali się pod wpływami zarówno kultury zachodu, jak i wschodu. Dotyczy to zarówno chrystianizacji kraju i wpływu na nie dwóch religii chrześcijańskich, jak i wpływu kultury szwedzkiej i wschodniosłowiańskiej na fińską kulturę ludową, w której widoczne są odrębności pomiędzy wschodnimi a zachodnimi Finami.
Wyniki wyszukiwań związane z "Finowie"
wyników 69