Filozofia przyrody - dział filozofii zajmujący się formułowaniem wniosków filozoficznych wynikających z dokonań nauk przyrodniczych.
Filozofia przyrody, w odróżnieniu od filozofii nauki, nie zajmuje się krytyką i analizą metod badawczych stosowanych przez nauki przyrodnicze, lecz raczej stara się wyciągać daleko idące wnioski z dokonań tych nauk, przyjmując je za rodzaj pewnika.
Filozofię przyrody dzieli się często na filozofię przyrody ożywionej i nieożywionej.
Typowe zagadnienia występujące w filozofii przyrody to np:
  • materialność, przestrzenność, czasowość, zmienność i przygodność bytu fizycznego (każdy byt materialny jest rozciągły w przestrzeni i w czasie, jest zmienny i niekonieczny, czyli przygodny),
  • czym właściwie jest materia w świetle teorii strun i mechaniki kwantowej?
  • jakie filozoficzne wnioski wynikają z faktu, że wg współczesnych poglądów w fizyce wszechświat materialny jest skończony zarówno w czasie jak i przestrzeni?
  • czy wyższe formy życia mogły rzeczywiście powstać zupełnie spontanicznie?
  • czy świat ożwiony ewoluuje w jakimś konkretnym kierunku, czy też jest to proces zupełnie przypadkowy?
  • początek i koniec Wszechświata, jego pochodzenie i przeznaczenie,
  • pytanie o możliwość ostatecznego poznania Wszechświata – jak np. Ogólna Teoria Wszystkiego - po angielsku [http://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_everything - Theory of Everything.
Theory of Everything jest oczywiście teorią -czy raczej próbą teorii - fizykalnej, ale może też być dyskutowana z filozoficznego punktu widzenia, właśnie na terenie filozofii przyrody. Dyskusja może dotyczyć nie tylko samej teorii czy jej wyników, ale nawet samej możliwości powstania takiej teorii. Jako że obraz świata prezentowany przez nauki przyrodnicze jest obrazem ilościowym i odpowiada na pytania typu „jak?”, filozofia przyrody chce
  • dać jakościowy obraz świata i szukać odpowiedzi na filozoficzne pytania typu; „dlaczego?”,
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.