Filozofia pokoju - jest działem filozofii politycznej, a także studium różnych dziedzin nauki noszącym wspólną nazwę: Peace Research.
Termin ten wymyślił Henry David Thoreau. Termin ten jest obecnie szczególnie popularny wśród kręgu zwanego francuskim postmodernizmem. Filozofia pokoju właściwie nie jest działem filozofii w pełnym tego słowa znaczeniu. Jest raczej modnym obecnie terminem, do którego "wsadza" się rozmaite zagadanienia z zakresu politologii i socjologii.
Współcześni "filozofowie pokoju" często powołują się na dorobek następujących działaczy politycznych i filozofów:
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.