Filozofia chińska - doktryny, powstałe w starożytnych Chinach, których głównym tematem były zagadnienia etyczne i polityczne. W klasycznej filozofii chińskiej dominowały dwie szkoły: konfucjanizm i taoizm. Ważne znaczenie miały także inne prądy: legizm, motizm, sofizm chiński oraz nauka o yin i yang.
  • Konfucjanizm - doktryna stworzona przez Konfucjusza (551 p.n.e-479 p.n.e. i rozwijana następnie przez Mencjusza (który skodyfikował jej podstawy filozoficzne) oraz Xunzi głosiła, że przestrzeganie obowiązków wobec ojca, męża, władcy, starszego brata i przyjaciela jest podstawą porządku państwa oraz warunkiem osiągnięcia tzw. niebiańskiego spokoju. Szkoła neokonfucjańska (główni przedstawiciele - Zhuxi i Wang Yangmin) stała się od XI wieku państwową filozofią Chin. Głowne teksty konfucjańskie to: Lunyu (Dialogi konfucjańskie), Księga Mencjusza, Doktryna środka i Wielka Nauka.
  • Taoizm - "nauka o słusznej drodze i mądrości" przypisywana Laozi i przedstawiona w Tao Te Ching (V wiek p.n.e. i rozwinięta przez Zhuangzhou (IV wiek p.n.e.). Ujmuje ona ludzkie życie jako włączoną w drogę natury tao, którą należy odnaleźć i podporządkowując jej własne życie zaprzestać działań z nią sprzecznych.
  • Legizm - doktryna przeciwstawiająca się konfucjanizmowi i głosząca obowiązek przestrzegania prawa bez względu na jej moralny aspekt (jej najbardziej znanym przedstawicielem jest Han Feizi (III wiek p.n.e.)
  • Nauka o yin i yang - wyłożona w anonimowej księdze I ching głoszącą, że świat jest miejscem ścierania się dwóch przeciwstawnych zasad: aktywnej, męskiej i jasnej yang oraz pasywnej, kobiecej i ciemnej yin. Wszystkie rzeczy wynikły z tych prazasad i składają się z pięciu pierwiastków: wody, ognia, ziemi, drewna i metalu.
  • Motizm - nauka stworzona przez Mozi (V wiek p.n.e.) reprezntujący chińską wersję utylitaryzmu, uważającą za główną zasadę etyczną pomyślność (pokój i dobrobyt) ludu, sprzeciwiający się z tego powodu wojnie oraz panującej kulturze.
  • Logizm (określany też jako chiński sofizm) - powstały w łonie szkoły motistów (główny przedstawiciel - Gongsung Lonzi), zajmował się głownie rozważaniami logicznymi i filozofią języka. Do naszych czasów dotrwały tylko fragmenty pism z paradoksami podobnymi do paradoksów Zenona z Elei.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.