Federalna Służba Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej (FSB; ros. Федеральная служба безопасности Российской Федерации, ФСБ) jest państwową służbą specjalną w Rosji; stanowi bezpośrednią następczynię KGB.
W listopadzie 1991 roku, po puczu Janajewa, KGB zostało zlikwidowane, a powołana została Federalna Służba Kontrwywiadowcza (FSK, Федералнаыа Служба Контрразведки).
3 kwietnia 1995 r. ustawa o organach Federalnej Służby Bezpieczeństwa w Federacji Rosyjskiej przekształciła FSK w FSB, czyniąc z niej instytucję znacznie potężniejszą.
Ustawa ta:
 • uregulowała stosunki między FSB a siłami zbrojnymi;
 • nadała szefowi FSB status ministra i stopień generała armii;
 • zezwoliła na przeprowadzanie operacji wywiadowczych i ochrony obywateli i przedsiębiorstw rosyjskich za granicą;
 • nakazała informowanie prezydenta i premiera o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego;
 • dała FSB prawo do dokonywania bez nakazu sądowego aresztowań i wstępu na teren prywatny "jeśli istnieją wystarczające dowody na fakt popełnienia przestępstwa";
 • zezwoliła FSB na tworzenie jednostek specjalnych, stosowanie broni palnej oraz szkolenie personelu ochrony w przedsiębiorstwach prywatnych
 • powołała organy sprawujące nadzór nad FSB
Dodatkowe zasady funkcjonowania Federalnej Służby Bezpieczeństwa określił dekret nr 633 prezydenta Borysa Jelcyna z 23 czerwca 1995 roku. Dekret ten uszczegółowił zadania tej instytucji, nadał FSB podstawowe prawa do przeprowadzania prac kryptograficznych oraz określił zadania szefa FSB. Liczba zastępców szefa została zwiększona do ośmiu - dwóch pierwszych zastępców oraz pięciu zastępców odpowiedzialnych za departamenty i dyrektoriaty Służby oraz 1 zastępcę szefa odpowiedzialnego za miasto Moskwa oraz moskiewski dyrektoriat regionalny. Na nowego szefa FSB Jelcyn powołał pułkownika-generała Michaiła Iwanowicza Barsukowa.
FSB odegrała znaczącą rolę podczas wojen z Czeczenią. Wśród jej innych zadań warto wymienić: zwalczanie przestępczości zorganizowanej, terroryzmu, przemytu narkotyków oraz korupcji.
20 czerwca 1996 roku Jelcyn zwolnił Barsukowa i powołał Nikołaja Kowaliowa na stanowisko p.o. szefa FSB, a później na stanowisko szefa FSB.
W maju 1997 roku struktura FSB została przeorganizowana. Od tej pory FSB podzielone jest na pięć departamentów i sześć dyrektoriatów.
Szefem FSB w latach 1998-1999 był późniejszy prezydent Rosji - Władimir Władimirowicz Putin.
W roku 1997 liczba pracowników FSB wynosiła 80 000.

Struktura FSB

 • Departament Kontrwywiadu
 • Departament Antyterrorystyczny
 • Departament Analiz, Prognoz i Planowania Strategicznego
 • Departament ds. Personelu i Zarządznia
 • Departament Wsparcia Operacyjnego
 • Dyrektoriat ds. Analizowania i Powstrzymywania Działań Grup Przestępczych
 • Dyrektoriat Śledczy
 • Dyrektoriat Operacyjno-Poszukiwawczy
 • Dyrektoriat ds. Środków Operacyjno-Technicznych
 • Dyrektoriat Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Dyrektoriat Administracyjny
 • Więzienie
 • Centrum Naukowo-Techniczne

Szefowie FSK i FSB

 • Wiktor Barannikow - styczeń 1992 - lipiec 1993
 • Nikołaj Goluszko - lipiec 1993 - luty 1994
 • Siergiej Stiepaszyn - luty 1994 - lipiec 1995
 • Michaił Barsukow - lipiec 1995 - czerwiec 1996
 • Nikołaj Kowaliow - lipiec 1996 - lipiec 1998
 • Władimir Putin - lipiec 1998 - sierpień 1999
 • Nikołaj Patruszew - od sierpnia 1999

Odnośnik zewnętrzny

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.