FMUP, Federacja Młodych Unii Pracy to lewicowe, młodzieżowe stowarzyszenie, afiliowane jako organizacja młodzieżowa przy Unii Pracy.

Program polityczny

Młodzieżówka UP tradycyjnie lokuje się na lewym skrzydle partii. Jest też krytyczna wobec koalicji UP z Sojuszem Lewicy Demokratycznej.
FMUP opowiada się za programem lewicowo-socjaldemokratycznym, m.in. przeciwko prywatyzacji i reprywatyzacji, za wyostrzeniem progresji podatkowej, gospodarką równouprawnionych sektorów: publicznego, spółdzielczego i prywatnego. Młodzieżówka UP opowiada się za silną rolą państwa w gospodarce i partycypacją pracowniczą w zarządzaniu przedsiębiorstwami.
Program FMUP opowiada się także za prawem do aborcji ze względów społecznych, bezpłatną antykoncepcją, legalizacją narkotyków miękkich i równouprawnieniem par homoseksualnych (na wzór francuski).
FMUP określa się jako organizacja antyimperialistyczna i opowiada się przeciwko uczestnictwu Polski w NATO.

Władze

Przewodniczący: Adrian Zandberg
Wiceprzewodniczący: Jadwiga Hermanowicz, Patryk Kaźmierczak, Iwona Kołodziejczyk, Barbara Nowacka, Paweł Preneta

Historia

FMUP powstało w 1994 roku. Zrzesza około tysiąca działaczek i działaczy.
W 1997 roku, po ustąpieniu z funkcji przewodniczącego UP Ryszarda Bugaja, kontr-kandydatem Marka Pola był ówczesny przewodniczący FMUP, Piotr Kędzierski, który opowiadał się przeciwko zacieśnianiu współpracy UP z SLD. W 1998 część byłych działaczy FMUP skupionych wokół Kędzierskiego założyła organizację SODA (Socjaldemokratyczna Alternatywa) i opuściła Unię Pracy.
W 1998 roku, po ogłoszeniu przez rząd AWS-UW zamiaru wprowadzenia czesnego na państwowych uczelniach, FMUP zorganizowała serię studenckich demonstracji w obronie bezpłatnych studiów wyższych. Po kilku miesiącach rząd wycofał się z tych planów.
W wyborach prezydenckich w 2000 roku, pomimo poparcia przez Unię Pracy kandydatury Aleksandra Kwaśniewskiego, FMUP oficjalnie ogłosiła, że nie opowiada się za żadnym z kandydatów, krytykując dotychczasowego prezydenta za niedostateczną lewicowość i neoliberalne sympatie. Część działaczy FMUP wspierała kampanię prezydencką Piotra Ikonowicza (PPS).
Działacze młodzieżówki UP współorganizowali demonstracje przeciwko wojnie w Afganistanie, rosyjskiej okupacji Czeczenii atakowi na Irak.
Po przejęciu władzy przez centrolewicę w 2001 FMUP często zajmuje krytyczne stanowisko wobec antysocjalnych decyzji rządu SLD-UP-PSL. Młodzieżówka UP brała udział w związkowych demonstracjach przeciwko zmianom w Kodeksie Pracy. W 2002 FMUP zorganizowała ogólnopolską akcję zbierania podpisów przeciwko podjętej przez wicepremiera Kołodkę próbie likwidacji sieci jadłodajni dla najuboższych, tak zwanych barów mlecznych.
W roku 2003 w proteście przeciwko zachowaniu Unii Pracy, której klub parlamentarny poparł wojnę z Irakiem, z FMUP odeszła grupa najbardziej radykalnych działaczy lewicowych. Utworzyli oni Czerwony Kolektyw, grupę o charakterze anarcho-syndykalistycznym.
FMUP opowiada się za zerwaniem koalicji UP z SLD i nawiązaniem ścisłej współpracy z lewicą pozaparlamentarną.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.