Farba drukowa zwana farbą drukarską lub farbą graficzną to materały powłokotwórcze ciekłe lub maziste o charakterze zawiesin lub roztworów substancji barwiących w spoiwach. Służą one drukowaniu, czyli zasadniczo procesowi zwielokrotniania obrazu przez przenoszenie go z formy drukowej na podłoże drukowe.
== Składniki farby drukowej: ==
1. Barwidło czyli substancje barwiące 5-30%
czyli substancje barwiące.
a/ pigmenty czyli rozdrobnione substancje stałe, nierozpuszczalne w spoiwie ale w nim zdyspergowane, majace własciwości barwiące w stanie stałym,
b/ barwniki czyli substancje rozpuszczalne w spoiwie,
c/ laki czyli barwniki wytrącone z rozpuszczalnika do postaci stałej, które tym sposobem uzyskują właściwości pigmentów.
2. spoiwo 15-60%
czyli substancje których głównym zadaniem jest związanie farby z podłożem, a ponadto decydujące o właściwościach drukowych farby (reologii farby),
3. rozpuszczalnik/rozcieńczalnik 20-70%
czyli substancje rozpuszczające spoiwo i mieszające się z pozostałymi komponentami farby.
4. substancje pomocnicze 1-10%
czyli substancje wpływające na właściwości drukowe i użytkowe farby.

== Właściwości farby drukowej: ==
1. właściwości drukowe
czyli właściwości farby decydujące o zachowaniu się farby podczas druku.
a. właściwe zdyspergowanie pigmentów/lak w spoiwie,
b. lepkość farby, której miarą dla farb ciekłych jest prędkość wypływu z kubków wypływowych a dla farb pozostałych - wskazania wiskozometru,
c. tiksotropia farby czyli odwracalny proces przechodzenia z postaci żelu w postać płynnego zolu pod wpływem wstrząsów,
d. tack farby czyli podatność na rozwarstwianie farby istotna przy transferze farby z jednego elementu maszyny drukującej na drugi a na podłożu drukowym skończywszy - wielkość tacku mierzona jest tackometrami
e. plastyczność farby,
f. napięcie powierzchniowe farby,

2. właściwości użytkowe
czyli właściwości farby po jej utrwaleniu się na drukowanej powierzchni.
a. właściwości optyczne: gęstość optyczna, barwa, połysk, krycie itd.
b. właściwości odpornościowe: ścieralność farby, odporność na światło, niską/wysoką temperaturę, środki chemiczne (w tym zawarte w lakierach),
c. właściwości sensoryczne - wpływ farby na smak, zapach mierzony np. testem Robinsona

Rodzaje farby drukowej

Rodzaje farby drukowej zależą od techniki druku, która w pewnym stopniu pokrywa się z rodzajem formy drukowej.
Zatem są farby drukowe:
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.