Falun_Gong -
Falun Gong (chiń. 法轮功, dosł. Ruch Koła Praw, od buddyjskiego Koła Praw symbolizującego Ośmioraką Ścieżkę. Inaczej nazywany jest Falun Dafa (chiń. 法轮大法 - "Wielkie Prawo Koła Praw").
Falun Gong jest praktyką doskonalenia ciała i umysłu. Ćwiczenia i medytacje Falun Dafa według ćwiczących korzystnie wpływają na zdrowie i samopoczucie. Ćwiczących było w ChRL od 70 do 100 mln, zaliczali się do nich także wysoko postawieni funkcjonariusze KPCh. 20 lipca 1999 chińskie władze zabroniły praktykowania Falun Dafa, a naruszenie zakazu karane jest długoletnim więzieniem, lub osadzeniem w obozie pracy. Cudzoziemcy praktykujący Falun Gong w miejscach publicznych są Chin wydalani.
Falun Gong jest przez niektórych uważane także za religię lub sektę. Ten drugi pogląd lansuje propaganda ChRL, nierzadko fabrykując dowody na rzekome pranie mózgów jakim poddawani są członkowie Ruchu, a także przypisując im polityczne cele (obalenie władz ChRL). Za lidera Falun Gong uważa się Li Hongzhi, zamieszkałego obecnie w USA. Praktykujący Falun Gong - także w Polsce - określają go mianem "shifu" (chińs. mistrz). Jest on autorem tzw. "niebieskiej książeczki" kolportowanej wśród zwolenników Ruchu.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.