Fale dźwiękowe to rodzaj fal ciśnienia. Media, w których mogą się poruszać, to ośrodki sprężyste (ciało stałe, ciecz, gaz). Drgania mają kierunek oscylacji zgodny z kierunkiem ruchu fali (fale podłużne). Ze względu na zakres częstotliwości można rozróżnić trzy rodzaje tych fal: Dodatkowo ze względu na ogromne amplitudy i medium wyróżniono fale sejsmiczne, które wytwarza troposfera okrywająca Ziemię. Prędkości rozchodzenia się fal dźwiękowych:
Medium Temperatura °C Prędkość m/s
powietrze 0 331,3
wodór 0 1268
tlen 0 317,2
woda 15 1450
ołów 20 1230
aluminium 20 5100
miedź 20 3560
żelazo 20 5130

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.