Ewolucja

Ewolucja (podgląd zawartości)

To termin określający powolną i ciągłą zmianę pewnych form w inne, odbywającą się zwykle jako proces historyczny. Najczęściej przez pojęcie ewolucja rozumie się ewolucję biologiczną. Ewolucja biologiczna to proces zachodzenia genetycznie uwarunkowanych zmian cech organizmów w czasie (z pokolenia na pokolenie). Selekcja zmian odbywa sie wskutek doboru naturalnego. Głównymi obiektami ewolucji biologicznej są biologii.
Wyniki wyszukiwań związane z "Ewolucja"
wyników 110