Ewangelizacja to nie tylko propagowanie zasad wiary chrześcijańskiej, ale przede wszystkim, zwiastowanie, przekazywanie najlepszej wiadomości, jaką ludzkość mogłaby otrzymać: Bóg zrobił wszystko byś mógł spędzić z nim wieczność, oddał swojego Syna, Jezusa Chrystusa na śmierć, by przez tą ofiarę pojednać człowieka ze Stwórcą.
Formy ewangelizacji.
Ewangelizacja -
Jak wielu chrześcijan, tak potencjalnie wiele form ewangelizacji. Można założyć, że właściwie, każda forma jest właściwa jeżeli nie wykracza poza normy, etyczne i moralne zapisane w Biblii. Mamy więc misje, stowarzyszenia chrześcijańskie, fundacje, misje muzyczne - wykorzystujące muzykę jako nośnik treści ewangelizacyjnych, inicjatywy lokalnych denominacji (koncerty, wykłady, dyskusje itp).
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.