Nazwą tą od XVI w. określa się protestantów, a zwłaszcza luteran. Nazwa "ewangelicy" ma na celu uwypuklenie ich wyłącznego zakorzenienia w Biblii, a zwłaszcza w Ewangelii, jako jedynym źródle prawdy objawionej. Potwierdzono ją prawnie w 1653 roku, kiedy to założony został Corpus Evangelicorum - ciało reprezentujące protestantów Rzeszy w parlamencie cesarskim.
Wśród anglikanów jako "ewangelicki" określa się Low Church (Kościół Niski), pozostający w opozycji do wykazującego tendencje prokatolickie High Church (Kościół Wysoki). W 1948 roku został założony Kościół ewangelicki w Niemczech (Evangelische Kirche in Deutschland), stanowiący federację autonomicznych Kościołów, koordynowanych przez synod i radę. W Polsce kościół wyznający naukę Lutra bez większych modyfikacji to Kościół Ewangelicko-Augsburski.
Ogólnie "ewangelickimi" określa się też czasami kościoły ewangelikalne.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.