Ewangelia Mateusza - Jedna z czterech Ewangelii Nowego Testamentu, tradycyjnie umieszczana jako pierwsza (przed Ewangelią Marka, Łukasza i Jana).
Można nią podzielić na cztery części:
  1. Rodowód, narodzenie i dzieciństwo Jezusa. (1-2)
  2. Czyny Jana Chrzciciela i przygotowanie do działalności Jezusa. (3-4,11)
  3. Działalność Jezusa w Galilei (4,12-20,16)
  4. Męka i zmartwychwstanie Jezusa (20,17-28)
Myśl przewodnia tej Ewangelii sprowadza się do tezy, że w osobie, czynach, życiu i nauce Jezusa urzeczywistniły się proroctwa mesjańskie Starego Testamentu. Wg Mateusza Jezus jest Mesjaszem, potomkiem Abrahama i spadkobiercą króla Dawida. Mateusz referując fakty z życia Jezusa dołącza do nich często teologiczną interpretację. Autor nie przywiązuje zasadniczej wagi ani do chronologii, ani do szczegółów geograficzno-topograficznych. Księga zawiera około 60 cytatów ze Starego Testamentu.
Autorstwo księgi tradycja wczesnochrześcijańska przypisuje Mateuszowi, jednemu z dwunastu apostołów. Data powstania księgi budzi dotąd spory wśród biblistów. Na ogół przyjmuje się daty między 60 a 65 rokiem n.e.
Ewangelia Mateusza była prawdopodobnie pierwotnie napisana po aramejsku, a dopiero później przetłumaczona na grekę. Teza ta budzi kontrowersje. Potwierdzają ją:
  • Świadectwo Papiasza z przełomu I i II wieku o mowach Jezusa spisanych przez Mateusza w języku hebrajskim.
  • Fakt, że księga byłą pisana przede wszystkim z myślą o Żydach. Wskazują na to liczne semityzmy (np.: Raka - 5,22; Mamona - 6,24) oraz zwyczaje żydowskie, których autor nie objaśnia (np. obmycia rytualne - 15,2).
Oryginał aramejski musiał jednak zaginąć bardzo wcześnie gdyż Ojcowie Kościoła z II wieku znają tylko grecką wersję.
Autor pisząc swoją Ewangelię korzystał prawdopodobnie z Ewangelii Marka powstałej najwcześniej. Podobieństwo między trzema pierwszymi (tzw. synoptycznymi) Ewangeliami jest określane jako fakt synoptyczny.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.