Ewangelia Marka - druga Ewangelia. Tradycja za autora Ewangelii uważa Jana Marka wspomnianego w Dziejach Apostolskich, który - przebywając w Rzymie spisał relację Św. Piotra. Ewangelia Marka zawiera mało mów Jezusa, natomiast szczegółowo relacjonuje Jego czyny. Język Ewangelii Marka jest prosty i niewyszukany. Słownictwo jest ubogie, często występują powtórzenia i niezręczności. Głównym tematem księgi jest nadprzyrodzona mądrość i moc Jezusa i jego władza nad szatanem. Obecnie Ewangelię według Marka datuje się na lata 60-70 n.e. i uważa się za główne źródło, z którego korzystali autorzy pozostałych ewangelii synoptycznych: Mateusza i Łukasza.
Według tradycji św. Marek miał zostać zamęczony za cesarza Trajana ok. 98. Atrybutami świętego są: księga, lew ze skrzydłami u stop drzewo figowe i zwój. Jest ubrany w strój biskupi rytu zachodniego. Jest patronem pisarzy, notariuszy i murarzy. Obchodzi święto 25 kwietnia.
Ewangelia Marka zaczyna się od słów: "Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie Synu Bożym". Marek pomija całe dzieciństwo Mesjasza, rozpoczynając swoją relację od Chrztu w Jordanie i krótkiego opisu działalności Jana Chrzciciela. Ogólnie możemy wyodrębnić nastpujące części Ewangelii:
  • Przygotowanie do działalności Jezusa (Mk 1,1-13)
  • Działalność Jezusa w Galilei (Mk 1,14-7,23)
  • Działalność Jezus poza Galileą (Mk 7,24-9,50)
  • Podróż do Jerozolimy (Mk 10,1-52)
  • Działalność w Jerozolimie (Mk 11,1-13,37)
  • Męka i śmierć Jezusa (Mk 14,1-16,8)
  • Zmartwychwstanie (Mk 16,9-20)
Wersety Mk 16,9-20 nie ma we wczesnych rękopisach, nie znał ich święty Hieronim ani inni wcześni Ojcowie Kościoła; są też odmienne stylistycznie.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.