Europa Zachodnia - nazwa stosowana dla określenia państw zachodniej części Europy.
W węższym znaczeniu obejmuje ona takie państwa jak: Niemcy, Austria, Szwajcaria, Holandia, Belgia, Luksemburg, Francja, Wielka Brytania i Irlandia. Zajmują one powierzchnię ponad 1,4 mln km2, a liczba ludności przekracza 240 mln mieszkańców (1995). Wielu geografów zalicza jednak Niemcy, Austrię i Szwajcarię do Europy Środkowej.
Europa_Zachodnia -

Stosunkowo często określenie to używa się w stosunku do wszystkich państwa Unii Europejskiej oraz krajów EFTA: Islandię, Norwegię i Szwajcarię. Tak rozumiane pojęcie Europy Zachodniej - raczej historyczno-polityczne niż geograficzne - ukształtowało się w okresie zimnej wojny, gdy Europa podzielona była tzw. 'żelazną kurtyną' na dwa wrogie obozy: kapitalistyczną Europę Zachodnią i socjalistyczną Europę Wschodnią.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.