Europa Północna - nazwa stosowana dla określenia północnej części Europy. Obejmuje ona kraje skandynawskie: Danię, Szwecję, Norwegię, a także Finlandię i Islandię. Ponadto niektórzy naukowcy zaliczają do tego regionu północną część Wielkiej Brytanii: Szkocję, Hebrydy, Orkady i Szetlandy oraz północną część Rosji: Karelię, Republikę Komi, Nieniecki Okręg Autonomiczny oraz obwody murmański i archangielski.
Region ten zajmuje powierzchnię ok. 2,65 mln km² z ok. 34 mln mieszkańców (1995, dane szacunkowe).
Europa_Północna -

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.