Europa Środkowo-Wschodnia - nazwa stosowana dla określenia europejskich państw powstałych w wyniku rozpadu bloku socjalistycznego, położonych pomiędzy krajami szeroko rozumianej Europy Zachodniej a państwami powstałymi w wyniku rozpadu ZSRR. Ta część Europy stanowi obszar przejściowy pomiędzy łacińską cywilizacją zachodnią a rusko-bizantyjską cywilizacją wschodnią. Tak rozumiany region obejmuje następujące państwa: Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Słowenia, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Jugosławia (Serbia i Czarnogóra), Macedonia, Albania, Bułgaria i Rumunia. Zajmują one powierzchnię blisko 1,2 mln km², a liczba ludności przekracza 120 mln mieszkańców (1995).
Określenie to stało się bardziej popularne od lat 80., gdy trzej intelektualiści z tego regionu: Milan Kundera, Czesław Miłosz i István Bibó użyli tego pojęcia jako przeciwwagę dla terminu Europa Wschodnia. W literaturze zachodniej obszar ten jest jednak nadal określany jako Europa Wschodnia.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.