Eugeniusz Baziak (ur. 8 marca 1890 w Tarnopolu, zm. 15 czerwca 1962 w Warszawie) - katolicki arcybiskup metropolita lwowski i krakowski.
 • 1912 - święcenia kapłańskie w Przemyślanach,
 • 1912-1919 - duszpasterz w Żółkwi i Tarnopolu,
 • 1919-1924 - prefekt Seminarium Duchownego,
 • 1931-1934 - proboszcz Kolegiaty w Stanisławowie, dziekan stanisławowski, kanonik honorowy Kapituły Metropolitalnej we Lwowie, protonotariusz apostolski.
 • 15 września 1933 mianowany biskupem pomocniczym lwowskim,
 • 1933-1939 - rektor Seminarium Duchownego, kustosz Kapituły;
 • 26 kwietnia 1944 mianowany arcybiskupem tytularnym Pariany i koadiutorem abp. Bolesława Twardowskiego z prawem następstwa;
 • 22 listopada 1944 objął rządy w archidiecezji lwowskiej jako arcybiskup-metropolita.
 • 26 kwietnia 1946 zmuszony przez władze sowieckie opuścił na zawsze Lwów, osiadając w Lubaczowie.
 • 23 marca 1951 mianowany koadiutorem kard. Adama Stefana Sapiehy w Krakowie (z zachowaniem dotychczasowych funkcji).
 • w grudniu 1952 internowany przez władze komunistyczne, a potem aresztowany i uwięziony w Krakowie;
 • w 1953 zwolniony ze względu na zły stan zdrowia, ale wydalony poza granice archidiecezji krakowskiej i części archidiecezji lwowskiej z siedzibą w Lubaczowie.
 • w 1956 powrócił do Krakowa;
 • 28 września 1958 konsekrował na biskupa ks. Karol Wojtyłę.
 • 3 marca 1962 mianowany arcybiskupem metropolitą krakowskim oraz administratorem apostolskim archidiecezji we Lwowie.
 • 15 czerwca 1962 zmarł w Warszawie podczas pobytu na konferencji Episkopatu Polski. Pochowany w Katedrze Wawelskiej. Następcą arcybiskupa Baziaka na arcybiskupstwie krakowskim został biskup Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II.


poprzednik:
Adam Stefan Sapieha
arcybiskupi krakowscy
1962
1951 - 1962 administrator apostolski
następca:
Karol Wojtyła

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.