Estetyka powstała jako jedna z dyscyplin filozofii i w tym sensie jest określana jako nauka o pięknie. Zajmuje się badaniem i analizą wartości estetycznych zawartych tak w dziełach sztuki jak i w naturze, oraz sposobami w jakie one oddziaływują na odbiorcę. Z czasem w kulturze europejskiej wykształciła się ogólna teoria sztuki, która zajmuje się analizą treści i form dzieł sztuki. Obecnie estetyka zajmuje się również przyrodą estetyka krajobrazu zarówno tą naturalną jaki i sztuczną miasta (np: Gernot Böhme "Filozofia i estetyka przyrody"). Problem dzisiejszej estetyki jest zakres jaki ma ona obejmować i przedmiot jej badań. Szczególni po okresie modernizmu i postmorernizmu (nowoczesności, ponowoczesności) pytanie co jest przedmiotem estetyki stało sie niezwykle aktualne. W efekcie powraca się w rozważaniach do podziału Platońskiego na ars i techne, aby znaleść "miejsce" i interpretacje dla wszelkiego rodzaju wybiegów artystycznych i innych "dzieł" powstających w naszych cazsach.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.