Esej to szkic literacko-naukowy o walorach literackich poświęcony problematyce społecznej, filozoficznej, artystycznej i sięgający niekiedy do fikcji fabularnej. Nazwę (od francuskiego essai - próba) i podstawowe założenia stworzył Michel de Montaigne (1580), kontynuował je zaś Francis Bacon w Anglii (1597).
Esej jest próbą nowego ujęcia tematu, innego sposobu rozumowania połączoną z artyzmem jej przekazu. W pierwotnej formie znany w starożytności, a później uprawiany od XVII w.
W Polsce rozwinął się w okresie oświecenia, romantyzmu i modernizmu. Obficie reprezentowany w literaturze XX wieku (np. eseje literackie T. Boya-Żeleńskiego).
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.