Podział geochronologiczny skał skorupy ziemskiej na podstawie ustaleń chronostratygrafii:
 • eon: fanerozoik - od 540 milionów lat temu
  • era kenozoiczna - od 65 milionów lat temu
   • okres: neogen - od 26 milionów lat temu
    • epoka: holocen - od 10 tys. lat temu
    • epoka: plejstocen - od 1,8 mln do 11 tys. lat temu
    • epoka: pliocen - od 7 do 1,8 mln lat temu
    • epoka: miocen - od 26 do 7 mln lat temu
   • okres: paleogen - od 65 do 26 milionów lat temu
    • epoka: oligocen - od 37,5 do 26 mln lat temu
    • epoka: eocen - od 52,5 do 37,5 mln lat temu
    • epoka: paleocen - od 65 do 52,5 mln lat temu
  • era mezozoiczna - od 250 do 65 milionów lat temu
   • okres: kreda od 135 do 65 milionów lat temu
   • okres: jura - od 205 do 135 milionów lat temu
   • okres: trias - od 250 do 205 milionów lat temu
  • era paleozoiczna - od 544 lub wcześniej (data sporna, szczegóły w artykule) do 250 milionów lat temu
   • okres: perm - od 290 do 250 milionów lat temu
   • okres: karbon - od 355 do 290 milionów lat temu
   • okres: dewon - od 410 do 355 milionów lat temu
   • okres: sylur - od 438 do 410 milionów lat temu
   • okres: ordowik - od 510 do 438 milionów lat temu
   • okres: kambr - od 544 (lub wcześniej) do 510 milionów lat temu
 • eon: prekambr - od powstania planety do początków ery paleozoicznej
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.