Ergonomia

Ergonomia (podgląd zawartości)

Nauka o pracy, czyli dyscyplina naukowa zajmująca się dostosowaniem pracy do możliwości psychofizycznych człowieka. Ma na celu humanizowanie pracy poprzez taką organizację układu: człowiek - maszyna - warunki otoczenia, aby wykonywana była przy możliwie niskim koszcie biologicznym i najbardziej efektywnie, co uzyskuje się m. in. poprzez eliminację źródeł chorób zawodowych. Ergonomia jest nauką interdyscyplinarną.
Wyniki wyszukiwań związane z "Ergonomia"
wyników 12