Era Plancka rozpoczyna się w chwili t=10-44 s po początkowej osobliwości, kiedy gęstość materii wynosi 1093 g/cm3, a temperatura 1033 K. Stan Wszechświata przed erą Plancka, zwanej inaczej epoką progu, nie może być opisany za pomocą równań klasycznej ogólnej teorii względności, gdyż efekty kwantowe odgrywają wówczas zasadniczą rolę i do poprawnego opisu potrzebna jest kwantowa teoria grawitacji, która nie została jeszcze stworzona. Z chwilą rozpoczęcia sie ery Plancka efekty kwantowe słabną i zaczynają obowiązywać prawa ogólnej teorii względności. W istniejących wówczas warunkach wszystkie istniejące obecnie oddziaływania z wyjątkiem grawitacji (a więc oddziaływanie elektromagnetyczne, jądrowe silne i jądrowe słabe) złączone są w jedno pierwotne oddziaływanie. Jednak w chwili t=10-35 s, gdy gęstość materii wynosi 1070 g/cm3, a temperatura 1027 K, co odpowiada energii 1014 GeV, od pierwotnego oddziaływania odłącza się oddzaływanie silne jądrowe i to ono zaczyna odgrywać zasadniczą rolę w istniejących warunkach. Przełomowy moment następuje w chwili t=10 -23 s, kiedy rozmiary horyzontu stają się większe od średnicy hadronu - można więc zacząć mówić o cząstkach elementarnych. Rozpoczyna się era hadronowa.
Patrz także: Mechanika kwantowa
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.