Ententa (z franc. entente - porozumienie) to państwa walczące przeciw Państwom Centralnym w czasie I wojny światowej. Państwa ententy nie były związane formalnym sojuszem wojskowym (oprócz Rosji i Francji oraz Wielkiej Brytanii i Japonii) i dopiero w czasie wojny uzgodniły wspólne stanowisko. Z kolei Państwa Centralne cementował sojusz zwany Trójprzymierzem (do 1914 r., kiedy Włochy opuściły sojusz), po przystąpieniu do wojny Turcji i Bułgarii - tzw. Poczwórne Przymierze.
Znaczną (aczkolwiek często przecenianą) rolę w doprowadzeniu do zawarcia traktatu odegrał król angielski Edward VII.
Do Wielkiej Brytanii, Francji i Rosji, które stanowiły trzon ententy (Trójporozumienie), dołączyła szeroka koalicja 25 państw, ale nie wszystkie wzięły czynnego udziału w wojnie.
Najważniejsze państwa wchodzące w skład ententy: Ententa odniosła zwycięstwo w pierwszej wojnie światowej.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.