Energia rozpadu - energia wydzielająca się podczas rozpadu promieniotwórczego. Energia ta może być unoszona poprzez energię kinetyczną składników rozpadu, przez promieniowanie elektromagnetyczne zwane w tym przypadku promieniowaniem gamma, może być przekazana elektronom rozpadającego się atomu, które zmienią konfigurację lub mogą odłączyć się od jądra (jonizacja).
Znając masę spoczynkową (m) atomu przed rozpadem oraz masy produktów rozpadu (M) energię rozpadu można obliczyć z zasady równoważności masy i energii:
 ΔE = (m - M) * c2


c - prędkość światła
Rozpadowi ulegają tylko te jądra dla których energia rozpadu jest większa od zera, czyli energia jądra jest większa od energii produktów rozpadu.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.