Elektrolizer - urządzenie, w którym przeprowadzana jest elektroliza, czyli rozkład elektrolitu pod wpływem zewnętrznego źródła prądu elektrycznego.
Elektrolizer składa się z naczynia, w którym znajduje się elektrolit w postaci zdysocjowanej - rozpuszczony w rozpuszczalniku, lub roztopiony pod wpływem temperatury. W cieczy tej zanurzone są elektrody, pomiędzy którymi przepływa poprzez ciecz prąd elektryczny wywołując w otoczeniu elektrod rozkład elektrolitu. Produktami rozkładu elektrolitu mogą być substancje gazowe, osad stały, lub też produkty te mogą przechodzić z powrotem do cieczy zmieniając jej skład chemiczny.
Elektrolizery służą do otrzymywania szeregu substancji metodą laboratoryjną lub przemysłową, przy czym niektóre z substancji są możliwe do otrzymania w praktyce jedynie tą drogą.
Elektrolizer można traktować pod pewnymi względami jako przeciwieństwo ogniwa galwanicznego:
elektrolizer ogniwo
charakter procesów wymuszony potencjałem samorzutny
kierunek przepływu elektronów     od katody do anody     od anody do katody    
elektroda ujemna katoda anoda
elektroda dodatnia anoda katoda
utlenianie zawsze na anodzie zawsze na anodzie
redukcja zawsze na katodzie zawsze na katodzie

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.