Elektroencefalografia (EEG) - nieinwazyjna metoda diagnostyczna służąca do badania bioelektrycznej czynności mózgu. Badanie polega na odpowiednim rozmieszczeniu na powierzchni skóry czaszki elektrod, które rejestrują zmiany potencjału (odprowadzenia jednobiegunowe) lub różnice w potencjale różnych części mózgu (odprowadzenie dwubiegunowe) i po odpowiednim ich wzmocnieniu tworzą z nich zapis - elektroencefalogram. Jeśli elektrody umieści się bezpośrednio na korze mózgu (np. podczas operacji) badanie nosi nazwę elektrokortykografii (ECoG).
W standardowym badaniu umieszcza się 19 z 10 - 20 zalecanych przez Międzynarodową Federację EEG:
 • osiem elektrod nad każdą półkulą
 • trzy elektrody w linii pośrodkowej

Są one oznaczane:
 • siedem elektrod na korą płatów czołowych: Fp1, Fp2, F3, F4, F7, F8, Fz
 • trzy elektrody na granicy płatów ciemieniowych i czołowych: C3, C4, Cz
 • trzy elektrody nad płatami ciemieniowymi: P3, P4, Pz
 • cztery elektrody nad płatami skroniowymi: T3, T4, T5, T6
 • dwie elektrody nad płatami potylicznymi: O1, O2

Oraz dwie elektrody obojętne przymocowane do płatka ucha: A1, A2
W warunkach fizjologicznych powstają fale o częstotliwości w zakresie 1 - 100 Hz oraz amplitudzie 5 - kilkaset µV:
 • Fale α - występują zazwyczaj w okoilicy ciemieniowo-potylicznej; częstotliwość 8 - 13 Hz; amplituda 30 - 100 µV. Ich stłumienie następuje podczas percepcji wzrokowej. Przy braku bodżców wzrokowych te fale przeważają.
 • Fale β - zazwyczaj występują w okolicy czołowej; częstotliwość 14 - 60 Hz; amplituda - poniżej 30 µV. Związane z aktywnością kory.
 • Fale θ - częstotliwość 4 - 7 Hz. Związane z fazą snu REM
 • Fale δ - częstotliwość mniejsza niż 4 Hz. Związane z fazą snu NREM.
W przypadku jakiejkolwiek patologii (np.zniszczone komórki lub upośledzone przewodzenie chemiczne) będzie opóźniać lub przyspieszać szybkość ich przepływu, zwiększać lub zmniejszać amplitudę, zmieniać ich kształt lub konfigurację.
W przypadku niektórych chorób (np. padaczki) zapis EEG może mieć decydujące znaczenie w diagnozie.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.