Elbląg - rzeka na Żuławach Elbląskich. Wypływa z jeziora Druzno, uchodzi do Zalewu Wiślanego.
  • długość: 14,5 km, żeglowna na całej długości (od Elbląga traktowana jako morskie wody śródlądowe).
  • główne dopływy:
    • Fiszewka niem. Fischau
    • Kumiela niem. Hommel
    • Tina niem. Thiene
  • główne miasto: Elbląg
  • poprzez kanały posiada połączenie:
Rzeka Elbląg stanowi oś żeglugowego systemu transportowego oraz odwodnienia Żuław Elbląskich. W zależności od wahań poziomu wody w Zalewie Wiślanym spowodowanych "wpychaniem" wód Bałtyku do Cieśniny Piławskiej przez silne wiatry północne i północno-wschodnie, kierunek spływu wód rzeki Elbląg, odwraca się i powoduje spiętrzenie wody jeziora Druzno. Znaczna część dorzecza rzeki obejmuje tereny depresyjne w tym największą depresję w Polsce -1,8m, położoną na południowy wschód od miasta Elbląg pomiędzy wsią Raczki Elbląskie niem. Unterkrebswalde a rzeką Tiną. Prawie na całej długości rzeki Elbląg i jej dopływach w ich dolnym biegu występują obwałowania przeciwpowodziowe.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.