Ekumenizm (z gr. oikumene), ruch na rzecz jedności Kościoła, zwany też ruchem ekumenicznym (przede wszystkim w kościołach protestanckich oraz Kościele Rzymskokatolickim).
Ekumenizm jest również ostro krytykowany przez niektóre grupy tradycjonalistów, między innymi przez katolickie Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X.

Dialog katolicko-prawosławny

Współczesny dialog ekumeniczny między cerkwią prawosławną a kościołem katolickim rozpoczął się w 1962, gdy przedstawiciele Patriarchatu Moskiewskiego jako jedynej cerkwi prawosławnej brali udział jako obserwatorzy w I sesji Soboru Watykańskiego II. Jednak przełomowym rokiem w stosunkach prawosławno-katolickich był 1965, kiedy to patriarcha Konstantynopola Dymitr I i papież Paweł VI wycofali anatemy nałożone po schizmie w 1054. Wkrótce nastąpiły wzajemne wizyty i oficjalne rozpoczęcie dialogu teologicznego. Dialog ten jednak został przerwany w 1990 w związku z odradzaniem się Kościoła grekokatolickiego na terenach dawnego Związku Radzieckiego oraz oskarżaniem katolików przez Cerkiew rosyjską o prozelityzm. Strona katolicka wkrótce wyrzekła się prozelityzmu oraz uznała (w "Deklaracji z Balamand" w 1993), że uniatyzm nie stanowi drogi do jedności. Dialog jednak wydaje się trudny wskutek historycznych zaszłości oraz obaw strony prawosławnej o dominację.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.