Ekstrawersja - w psychologii oznacza cechę osobowości polegającą na tendencji do kierowania swojej percepcji i działań ku otoczeniu. Specyficzną formą nerwicy osób odznaczających się wysokim stopniem ekstrawersji jest wg. Junga histeria
Przeciwnością ekstrawersji jest introwersja. Pojęcia te wprowadził Jung, a zmodyfikował Eysenck w teorii temperamentu PEN. Eysenck nie definuje ekstrawersji wprost, uznając ją raczej za korelacje między cechami.
Ekstrawersja, w przeciwieństwie do introwersji składa się z następujących cech: W swoim wymiarze biologicznym ekstrawersja-introwersja jest opisywana jako procesy pobudzenia i hamowania korowego. Ekstrawertycy lokują się na biegunie pobudzenia.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.