Ekspresja (łac. exspressio - wyciskanie soku; metafora zastosowana do nazwania wyciskania śladów na otoczeniu przez zjawiska psychiczne), uzewnętrznienie, siła wyrazu.

Nazwa tego hasla odnosi sie do wiecej niz jednego pojecia:
  1. w psychologii - ekspresja emocji, ekspresja mimiczna
  2. w genetyce - ekspresja genu
  3. w sztuce - ekspresjonizm
Ekspresja aktywności psychicznej może obejmować:
  • Ekspresję ruchowo-mimiczną - najbardziej podstawową i mimowolną formę wyrazu, przejawianą za pomocą mimiki, pantomimiki, pozycji ciała, spontaniczności ruchów oraz, na wyższym poziomie, tańca (ekspresja ruchowo-muzyczna;
  • 'Ekspresję słowno-werbalną - modulacja głosu, wyrażająca nastrój wypowiadanej treści - płacz, śmiech, krzyk.
  • Ekspresję muzyczną - wyrażaną w improwizowanej grze oraz ekspresję muzyczno-słowną - spontaniczne nucenie improwizowanej melodii.
  • Ekspresję plastyczną - zauważalną już u niemowląt
  • Ekspresję przez zabawę - zawierającą elementy wymienionych wyżej, pozbawiona reguł, spontaniczna, twórcza.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.