W hitlerowskich obozach Auschwitz rozwinięta była zbrodnicza działalność niemieckich lekarzy nazistowskich, w znacznej części należacych do SS. Traktując więźniów jako łatwy i tani materiał doświadczalny, prowadzili oni eksperymenty z zakresu medycyny, patologii i genetyki. Badania te wynikały i służyły ideologicznym celom nazistowskej teorią rasizmu oraz sprzeniewierzały się zupełnie zasadom etyki lekarskiej, której podstawy są zawarte w przysiędze Hipokratesa.
W szczególności takim barbarzyńskimi działaniami były:
  • eksperymenty nad sterylizacją prowadzone w celu opracowania taniej metody przewidywanej do masowego zastosowania wobec Słowian takie jak:
* sterylizacja chemiczna polegająca na wprowadzaniu do kobiecych narządów rodnych substancji wywołujących stany zapalne i niedrożność jajowodów; w skrajnych wypadkach powodowało to śmierć, niezależnie od tego część kobiet uśmiercano dla przeprowadzenia sekcji zwłok; doświadczenia na kilkuset kobietach żydowskich w bloku 10 KL Auschwitz przeprowadzał prof. dr Carl Clauberg.
* sterylizacja promieniami Roentgena polegająca na naświetlaniu jąder i jajników, co powodowało rany oparzeniowe o różnym stopniu nasilenia; metoda nie dała wyników uznanych za satysfakcjonujące; doświadczenia na więźniach i więźniarkach żydowskich prowadził w Birkenau dr Horst Schuman.

  • eksperymenty nad skutkami głodu polegające na selekcjonowaniu najbardziej wyniszczonych i wyczerpanych więźniów, zabijaniu ich zastrzykiem fenolu i dokonywaniu sekcji zwłok dla analizy zachodzących zmian anatomicznych, w szczególności w zakresie wątroby, śledziony i trzustki; badania prowadził prof. dr i SS-Obersturmführer Johann Paul Kremer w KL Auschwitz.
  • badania genetyki obejmujące zasadniczo kwestię bliźniactwa, skarlenia oraz patologii i anomalii dziedzicznych dotknęły w szczególności dzieci selekcjonowane w Birkenau przy transportach żydowskich oraz romskich; dzieci były poddawane bolesnym zabiegom i uśmiercane zastrzykiem fenolu dla przeprowadzenia sekcji zwłok, zrobienia im zdjęć i odlewów anatomicznych; badania były prowadzone przez dr. med. i filozofa Josefa Mengele.
  • tworzenie zbioru szkieletów dotyczące 115 więźniów różnych typów antropologicznych, wieku i płci, którzy zostali wyselekcjonowani, przewiezieni do KL Natzweiler-Struthof w Alzacji i uśmierceni; pracami kierował SS-Hauptsturmführer prof. dr August Hirt.
  • testowanie lekarstw i preparatów wykonywane na zlecenie IG Farbenindustrie (Bayer) i polegające na badaniach nad chorobami zakaźnymi obejmujące m. in. zarażanie więźniów prowadzące bezpośrednio do ich wysokiej śmiertelności; procederem tym zajmowali się lekarze SS Friedrich Entress, Helmuth Vetter i Eduard Wirths.
Pseudomedyczne badania na szeroką skalę były specyficzne dla obozu Auschwitz-Birkenau, i w innych obozach w zasadzie nie występowały.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.