Ekosystem to jedno z podstawowych pojęć w ekologii. Termin ten został utworzony przez brytyjskiego ekologa Arthura Tansley'a w 1935 roku jako skrót od angielskich słów ecological system.
Na ekosystem składają się dwa składniki:
  • biocenoza - czyli ogół gatunków występujących na danym obszarze; oraz
  • biotop - czyli nieożywione elementy tego obszaru, a więc: podłoże, woda, powietrze (środowisko zewnętrzne)
Ekosystem stanowi funkcjonalną całość, w której zachodzi wymiana materii między biocenozą i biotopem. Ekosystem stanowi największą jednostkę funkcjonalną biosfery. Przykłady ekosystemów: Ekosystem ma zazwyczaj czteropoziomową strukturę pokarmową. Te poziomy to:
  • środowisko abiotyczne - materia nieożywiona w środowisku
  • producenci - organizmy samożywne, które użytkują wyłącznie abiotyczną część ekosystemu
  • konsumenci - organizmy cudzożywne (głównie zwierzęta)
  • reducenci - destruenci czyli bakterie i grzyby powodujace rozkład materii organicznej
przegląd zagadnień z zakresu biologii, przegląd zagadnień z zakresu ekologii.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.